22 Kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe nr 9/FBW - Zakup usługi badawczej

Zapraszamy do składania ofert na zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu projektu technologicznego układu destylacji kondensatu powstałego z syntezy poliestrów i estrów celem optymalizacji procesu.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2021.

Szczegóły w dokumentacji poniżej:
PDF - Zapytanie ofertowe - otwórz plik
PDF - Wzór umowy - otwórz plik
DOC - Formularz ofertowy - ściągnij plik


Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego opublikowane w dniu 07.05.2021
Zgodnie z przyjętymi kryteriami do realizacji wybrano ofertę firmy: Jakusz SpaceTech Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe usługi badawcze