2 Kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe nr 8/FBW - Zakup usługi badawczej

Zapraszamy do składania ofert na zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu projektu technologicznego układu destylacji kondensatu powstałego z syntezy poliestrów i estrów celem optymalizacji procesu.

W dniu 22.04.2021 Zamawiający na podstawie pkt 2 ppkt. 2 Zapytania ofertowego unieważnił postępowanie ofertowe.

Szczegóły w dokumentacji poniżej:
PDF – Odpowiedzi z dnia 15.04.2021 na zadane pytania – otwórz plik
PDF - Zmiany do zapytania ofertowego wprowadzone w dniu 14.04.2021 – otwórz plik
PDF - Zmiany do zapytania ofertowego wprowadzone w dniu 08.04.2021 – otwórz plik
PDF - Zapytanie ofertowe - otwórz plik
PDF - Wzór umowy - otwórz plik
DOC - Formularz ofertowy - ściągnij plik
Purinova zakład produkcyjny