2 Grudnia 2019

Wyzwania branży PUR/PIR

Obserwujemy wiele zmian, zarówno technologicznych, jak i klimatycznych, uczestnicząc w nich każdego dnia. W związku z rosnącą świadomością wpływu poszczególnych materiałów na ludzkie zdrowie dbamy tak o procesy produkcyjne, jak o finalne produkty. Branża budowlana i stale rozwijający się przemysł PUR/PIR na każdym kroku stawiają przed nami nowe wyzwania. Chcemy nie tyle podążać za zmianami, a je wyprzedzać. Stawiamy na bezpieczeństwo tak swoje, jak kolejnych pokoleń. Jakie konkretnie obszary rozwoju można uznać obecnie za kluczowe w naszych branżach?

 

Nowoczesne, energooszczędne budownictwo i najlepsza λ

Aktualnie nowoczesne budownictwo to przede wszystkim budownictwo energooszczędne. Łączenie OZE, wentylacji i izolacji pozwala na uzyskanie świetnych wyników w bilansie energetycznym budynków. Związane z tymi obszarami prawo, które zmienia się dość dynamicznie, jest w wielu krajach katalizatorem zmian w różnych branżach związanych z projektowaniem, przemysłem i produkcją, jak również samym budownictwem. Stąd też obecnie jednym z głównych celów w przemyśle sztywnej piany PUR/PIR jest uzyskanie jak najlepszego współczynnika przewodności cieplnej λ.

Piana poliuretanowa/poliizocyjanurowa jest aktualnie jednym z najlepszych materiałów izolacyjnych dostępnych na rynku budowlanym. Wpisuje się idealnie w ideę energooszczędnych domów, które buduje się ze względów zarówno ekonomicznych, ważnych dla indywidualnego inwestora, jak i środowiskowych, ważnych dla każdego z nas.

Rozwijając piany poliuretanowe, a w konsekwencji także produkty wykorzystujące te piany, nie można zapomnieć o przepisach środowiskowych narzucających ograniczenia dotyczące środków spieniających. Takie środki oraz ich nowoczesne, bardziej przyjazne środowisku generacje, są już implementowane w naszych produktach w różnych częściach świata.Biorąc pod uwagę wymagania nowoczesnego budownictwa oraz obecne ograniczenia rozwoju produktów (z punktu widzenia środków spieniających), powstaje pytanie: do jakich granicznych wartości możemy polepszyć wartość współczynnika lambda piany poliuretanowej? Jest to pierwsze duże wyzwanie, które widzimy w naszej branży.

 

Przemysł PUR/PIR a bezpieczeństwo użytkowe budynków

W branży budowlanej kwestia dotycząca palności wykorzystywanych materiałów jest zawsze istotnym zagadnieniem. Po tragediach, które wydarzyły się w poprzednich latach, takich jak pożar wieżowca Grenfell Tower w Londynie, przemysł PUR/PIR wkłada ogromny wysiłek w to, żeby znaleźć najlepsze rozwiązania, normy i metody niwelujące wszelkie ryzyka palności.

Popularne dodatki opóźniające działanie ognia, oparte na aktualnej wiedzy chemicznej, mają negatywny wpływ na środowisko, a co za tym idzie na ludzi i inne organizmy żywe. Naturalną konsekwencją takich informacji są wyzwania stawiane działom R&D w projektowaniu nowoczesnych rozwiązań produktowych. Poszukiwanie zamienników z kolei zawsze niesie za sobą wątpliwość związaną ze skutecznością ich działania.

Znalezienie kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem przeciwpożarowym a brakiem negatywnego wpływu środków używanych w procesie produkcyjnym na środowisko i ludzi jest kolejnym dużym wyzwaniem branży PUR/PIR.

 

Poliuretany w procesie zarządzania odpadami

Biorąc pod uwagę wyzwania związane z przemysłem PUR/PIR, nie można pominąć tematu odpadów.  Poliuretany, które zalicza się do tworzyw polimerowych, nie są produktem jednorazowego użytku. Niemniej jednak po dłuższym okresie użytkowania muszą zostać wymienione. Obecnie najlepszym rozwiązaniem kwestii odpadów wydaje się gospodarka obiegu zamkniętego, w której odpad z poliuretanu będzie przetwarzany i używany ponownie.

Podejście oparte na GOZ sprawdza się również w rozwiązywaniu problemów z ograniczonymi zasobami ropy naftowej, z którymi musimy się zmierzyć, biorąc pod uwagę prognozy na kolejne lata. W tym samym celu możemy także używać surowców z recyklingu, takich jak PET, lub materiałów odnawialnych, takich jak oleje roślinne.

Następne zatem wyzwania to znalezienie odpowiedzi na pytania, takie jak:

·         W jaki sposób poradzić sobie z tego typu odpadem?

·         W którą stronę rozwinie się GOZ w naszej branży?

·         Jakie są najlepsze rozwiązania i praktyki w tym obszarze?

Jakie są wyzwania branży PUR/PIR?