20 Marca 2023

Światowy Dzień Recyklingu


18 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Recyklingu! 


W Purinova od zawsze myślimy cyrkularnie – działamy w kierunku ochrony zasobów naturalnych oraz minimalizacji wpływu wytwarzanych przez nas produktów na środowisko poprzez ich recykling i ponowne wykorzystanie.

Aby podkreślić nasze zaangażowanie oraz zmobilizować innych do podobnych kroków, głos w tej ważnej sprawie zabrał Ireneusz Borowicz, nasz Specjalista ds. ochrony środowiska: - W Purinova wiemy, że zrównoważony rozwój i ponowne wykorzystanie odpadów są niezbędne dla przyszłości Naszej Planety. Wpisując się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju maksymalizujemy wykorzystanie stosowanych surowców. Już od ponad 10 lat w procesach produkcyjnych wykorzystujemy rPET wytwarzany w procesie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Również dzięki racjonalnej gospodarce odpadami istotna ilość odpadów wytwarzanych w Purinova z powodzeniem jest przekazywana do recyklingu. Dzięki tym działaniom, dostarczając Naszym Klientom wysokiej jakości produkt, jednocześnie dbamy o przyszłość Planety. -

Z tej okazji przygotowaliśmy również video pokazujące jak w Purinova staramy się wywierać pozytywny wpływ na środowisko oraz zmieniać przyszłość Ziemi dla kolejnych pokoleń.