23 Grudnia 2022

Purinova korzysta z alternatywnych źródeł energii

W Purinova wiemy, że troska o środowisko to obecnie jedno z największych wyzwań dla przemysłu. Jako firma od lat działająca w branży chemicznej doskonale znamy wyzwania jakie stawia przed nami działalność produkcyjna w kontekście dbania o planetę. Wierzymy również, że naszą odpowiedzialnością jest podjęcie działań, które ograniczą negatywny wpływ na środowisko. Właśnie dlatego jednym z naszych głównych celów jest poszukiwanie rozwiązań zgodnych z ideą gospodarki obiegu zamkniętego oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Circular Economy w praktyce

Wdrożyliśmy innowacyjne technologie, dzięki którym produkty uboczne i odpady powstające w procesie produkcyjnym płyt PIR są wykorzystywane jako surowce do dalszej produkcji. Nasze poliole z linii New Technology wyróżniają się nawet 70% zawartością surowców odnawialnych i pochodzących z recyclingu. Rozwijamy technologie, dzięki którym nasze produkty pozostają w obiegu tak długo jak to możliwe, stając się surowcem do produkcji tego samego typu materiału.

 

Odpady jako źródło energii cieplnej

Prowadząc odpowiedzialny biznes mamy świadomość, że korzystanie z alternatywnych źródeł energii to jeden z głównych czynników mających wpływ na ochronę zasobów naturalnych. Konsekwencją tego podejścia było podjęcie decyzji o zaopatrzeniu naszego zakładu produkcyjnego w Bydgoszczy w energię cieplną pochodzącą z odzysku. W procesie poszukiwania dostawcy braliśmy pod uwagę różne możliwości, finalnie nawiązując współpracę z firmą zajmującą się pozyskiwaniem energii poprzez termiczne przetwarzanie odpadów. W praktyce oznacza to, że ponad 4 tysiące ton odpadów rocznie posłuży jako alternatywne źródło energii zamiast trafić na wysypisko, gdzie przez lata stwarzałoby zagrożenie dla naszej planety. Jak mówi Paweł Iwański, Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Purinova - Nawet przy najlepszej i najbardziej efektywnej gospodarce odpadami zawsze pozostaje pewna ich cześć, która nie może być ponownie wykorzystana. Sposobem by nie trafiły one na wysypisko jest termiczne przetwarzanie. Dzięki temu procesowi nie tylko oszczędzamy miejsce na wysypisku śmieci, ale także odzyskujemy zmagazynowaną w odpadach energię. Oczywiście bardzo ważne jest, by proces był prowadzony w kontrolowanych warunkach, co gwarantuje bezpieczeństwo dla środowiska. Stosowanie przez Purinova energii cieplnej pochodzącej z termicznego przetwarzania odpadów to bardzo dobra wiadomość w kontekście oszczędzania zasobów kopalnych.

Równie ważny jest dla nas fakt nawiązania współpracy z lokalną firmą. Doskonale wpisuje się to w koncept wspierania lokalnych biznesów i jednocześnie realizacji działań przynoszących globalne korzyści dla środowiska.

W Purinova doskonale rozumiemy ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki obiegu zamkniętego oraz korzyści jakie niosą ze sobą dla środowiska oraz ludzi. Wierzymy, że przyszłość kolejnych pokoleń zaczyna się teraz.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach w kierunku circular economy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.