3 Października 2017

Przetarg na prace budowlane

Zadanie I 

„Budowa budynku socjalno-biurowego z wykorzystaniem istniejącego szkieletu żelbetowego przy budynku nr 1239 z instalacjami wewnętrznymi w tym wentylacja mechaniczną i instalacjami podziemnymi  (wody, kanalizacji deszczowej) oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu, przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy”

Zadanie II         

„Przebudowa i remont części laboratoryjno-biurowej budynku produkcyjnego 1221 przy ul Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy” 

Zadanie III       

 „Termomodernizacja dachu budynku produkcyjnego 1221 przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy”

Zadanie IV        

„Przebudowa ogólnej wentylacji mechanicznej hali produkcyjnej budynek produkcyjny 1221 przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy” 

Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej: Baza konkurencyjnosci


Oferty muszą dotyczyć realizacji wszystkich zadań. Termin składania ofert upływa z dniem 21.03.2017 r. 

Uwaga: z dniem 17.03.2017 termin składania ofert został wydłużony do dnia 31.03.2017.

Uwaga: z dniem 29.03.2017 termin składania ofert został wydłużony do dnia 05.04.2017.

Prace realizowane są w ramach projektu "Modernizacja i doposażenie jednostki B+R w firmie Purinova Sp. z o.o., niezbędne do prowadzenia prac badawczych", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Przetarg na prace budowlane