15 Czerwca 2022

Produkty Purinova z oznakowaniem EKO-ITB!

Obecnie, gdy działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu na środowisko są szczególnie ważne, w Purinova nie ustajemy w wysiłkach aby ideę gospodarki obiegu zamkniętego wprowadzać w życie.  Naszym celem jest wdrażanie innowacyjnych technologii, dzięki którym do wytworzenia nowych produktów możliwe jest m.in. wykorzystywanie surowców pochodzących z recyklingu czy źródeł odnawialnych.

Potwierdzeniem naszej skuteczności w realizacji tego celu jest przyznanie przez Instytut Techniki Budowlanej oznakowania EKO-ITB dla dwóch naszych produktów z innowacyjnej linii New Technology Polyester Polyols: Poliosa NT250 oraz Poliosa NT361.


Czym jest oznakowanie EKO-ITB?

Instytut Techniki Budowlanej jest instytutem badawczym, prowadzącym od 75 lat  prace badawcze w obszarze budownictwa i dziedzinach pokrewnych. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych, systemów zarządzania oraz certyfikacji kompetencji personelu w budownictwie. EKO-ITB to  potwierdzenie deklaracji środowiskowej II typu, wyróżniające produkty cechujące się mniejszą szkodliwością dla środowiska.

Nasze poliole charakteryzują się zawartością w składzie surowca pochodzącego z recyclingu oraz surowca odnawialnego, która wynosi odpowiednio 73% i 4% w przypadku Poliosa NT250 oraz 68% i 17% dla Poliosa NT361.


Dlaczego to dla nas ważne?

Oznakowanie EKO-ITB jest potwierdzeniem przez niezależną jednostkę certyfikującą deklarowanego przez firmę Purinova udziału surowców z recyklingu i surowców odnawialnych w produktach, co potwierdza wiarygodność i rzetelność naszych specyfikacji. Jest to również uznanie dla naszego zaangażowania w realizację celów zrównoważonego rozwoju w trosce o klimat, środowisko, społeczeństwo i nasze otoczenie. - Nie mniej istotnym aspektem jest dla nas umacnianie relacji biznesowych z klientami, szczególnie z zagranicy gdzie standardy ekologiczne są często dużo wyższe niż te ustanowione w Polsce - mówi Magdalena Krajczewska, Specjalista ds. badań i rozwoju w Purinova.

Aktualnie Purinova posiada 3 produkty potwierdzone tego typu świadectwem: Polios NT 250, Polios NT361 oraz Polios PET 2562.