20 Września 2023

Polios PET 1852 i PET 2562 z Deklaracją Środowiskową Produktu III typu

Purinova przykłada ogromną wagę do jakości i zrównoważenia produktów. Właśnie dlatego z dumą informujemy, że produkty Polios PET 1852 i Polios PET 2562 uzyskały certyfikację środowiskową w postaci Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD) Istytutu Techniki Budowlanej.

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD – Environmental Product Declaration), jest dokumentem szczegółowo opisującym oddziaływanie produktu na środowisko podczas jego całego cyklu życia (LCA). Opisuje różne aspekty, takie jak emisje gazów cieplarnianych podczas produkcji, zużycie energii, zużycie wody, emisje zanieczyszczeń do powietrza i wody, zużycie surowców naturalnych i odpadów.

Opierając się na publicznie dostępnych EPD, każdy zainteresowany architekt, projektant, inżynier, inwestor, kierownik obiektu czy audytor może dokonać przeglądu wskaźników bilansu ekologicznego i oddziaływania produktów na środowisko.

Jakie korzyści płyną z posiadania Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD)?

1. Zwiększenie konkurencyjności
Wpływ na pozytywny wizerunek firmy i zwiększenie konkurencyjności produktów wobec innych na rynku.

2. Przejrzystość i wiarygodność
Dostarcza przejrzystych, porównywalnych i niezależnych informacji o wpływie produktu na środowisko w różnych etapach jego cyklu życia, co buduje zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

3. Zwiększenie szans na uzyskanie zamówień
Spełnienie wymagań dotyczących EPD jest coraz częściej wymagane w przetargach publicznych oraz w certyfikacjach budynków zgodnych z systemem oceny LEED i BREEAM, co zwiększa szanse na zdobycie kontraktów i uzyskanie pozytywnych ocen zrównoważonego rozwoju dla budynków.

4. Świadomość wpływu na środowisko
Deklaracje EPD są wykonywane zgodnie z normami  m.in.  ISO 14025, PN-EN 15804, co oznacza, że są rozpoznawalne na rynku. Dzięki temu umożliwiają odbiorcom ocenę materiałów i produktów celem wyboru najbardziej zrównoważonej alternatywy.

Ponadto korzystanie z surowców posiadających EPD pozwala na poprawę efektywności środowiskowej produkcji.
Polios PET 1852 i PET 2562 z Deklaracją Środowiskową Produktu III typu