9 Sierpnia 2019

Izolacja poliuretanowa (PUR/PIR) a recykling. Jak efektywnie zarządzać odpadami PU?

Tematem spotkania były planowane działania w sprawie gospodarki obiegu zamkniętego. PU Europe, zrzeszające przedstawicieli przemysłu piany poliuretanowej, postanowiło wypracować wspólne stanowisko dotyczące możliwych metod zagospodarowania odpadów generowanych przez branżę. Efektem wspólnych prac ma być powstanie jasnych wytycznych. Warto przyjrzeć się bliżej temu, jak wygląda aktualnie zarządzanie odpadami PU i jak można robić to efektywnie.

Recykling pianek poliuretanowych

Naprzeciw wymaganiom dotyczących ekologii wychodzą obecnie sami producenci PU. Mowa tutaj chociażby o ciągłym dążeniu do zmniejszenia odpadów produkcyjnych. Jeśli chodzi o odpady budowlane – właściwa wydaje się tendencja wytwarzania prefabrykowanych elementów, które są gotowe do montażu na placu budowy i niemal nie generują odpadów. Należy mieć jednak na względzie fakt, że w praktyce większość budynków nie powstaje z prefabrykatów, które – nawiasem mówiąc – w przyszłości również staną się odpadami. Aby odzyskać jak największą część surowców, należy opracować odpowiednie procedury postępowania zarówno z odpadami budowlanymi powstającymi podczas montażu, jak i elementami stricte rozbiórkowymi.

 

Skup odpadów PU oraz dostępne technologie recyklingu pianek poliuretanowych dają obecnie wiele możliwości, by efektywnie zarządzać tego typu procesami. Jak może wyglądać wydajne przetwarzanie i ponowne wykorzystanie PU? Oto kilka możliwych rozwiązań.

Przetwarzanie odpadów PU

Co bardzo istotne, zarówno produkcyjne, jak i budowlane odpady pianki poliuretanowej mogą być przetworzone i ponownie wykorzystane. Pamiętajmy, że tego rodzaju materiał nie butwieje, jest odporny na pleśń, ma niską przewodność cieplną, a przy tym charakteryzuje się niewielkim ciężarem i wysoką wytrzymałością mechaniczną. Jak zatem może być przetworzony? Tak budowlane, jak produkcyjne odpady mogą być bazą nowych płyt o wysokiej gęstości, a także profili, które efektywnie zastępują elementy drewniane i drewno-wiórowe. Trzeba mieć jednak na względzie fakt, że w przypadku recyklingu mechanicznego płyty ze sklejonych ścinków mają niższe właściwości termoizolacyjne niż gotowy produkt.

 

Odpowiednie przetworzenie odpadów PU sprawia, że mogą one stanowić podstawę elementów fasadowych i ścian działowych, a także drzwi, ram okiennych i blatów kuchennych, a nawet komponentów ciężarówek i pociągów. Jednym z najefektywniejszych sposobów zarządzania odpadami PU jest też przetwarzanie ich w wyroby służące do cieplnej i akustycznej izolacji podłóg. Pianka odpadowa stanowi wówczas bazę granulatu, który łączy się z celulozą i dodatkami. Taki materiał izolacyjny rozprowadza się następnie równomiernie na podłożu. Opisane rozwiązanie pozwala m.in. obniżyć wysokość podłogi, co może ułatwić osadzenie drzwi i schodów.

Ponowne wykorzystanie PU

Warto zwrócić uwagę na to, że płyty izolacyjne z PU najczęściej mocuje się mechanicznie, a co za tym idzie – możliwe jest ich wyodrębnienie od pozostałych elementów konstrukcyjnych w budynkach, a następnie ponowne wykorzystanie. Dotyczy to szczególnie płyt izolacyjnych i warstwowych mocowanych w dachach skośnych. Takie rozwiązanie wydaje się jednak właściwe głównie w przypadku małoinwazyjnych i stosunkowo łatwych form instalacji.