28 Maja 2019

Gospodarka Obiegu Zamkniętego oraz jej implementacja w firmie Purinova

Są firmy, które o swoich proekologicznych działaniach mówią dużo, a robią w zasadzie niewiele. Są też takie, które swój core business i misję działania oparły o filozofię gospodarki obiegu zamkniętego – czując, że jest to w zgodzie ze środowiskiem i w trosce o nie, a także zasadne ekonomicznie. Taką firmą jest właśnie Purinova.

Świat zmienia się w niesamowitym tempie. Następuje to tak szybko, że dziejący się na naszych oczach rozwój nazwany został IV rewolucją przemysłową. Globalne potrzeby konsumpcyjne rosną wykładniczo do zwiększającej się populacji i zamożności społeczeństw. Z drugiej strony – zasoby naturalne są coraz bardziej ograniczone i cenne. Jeśli dodać do tego rosnącą świadomość konsumentów na temat stanu środowiska i zagrożeń spowodowanych nieodpowiedzialną konsumpcją, wychodzi nam bardzo skomplikowany obraz otoczenia biznesowego, w którym przyszło nam działać.

Odpowiedzią na wyzwania jest idea Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ, circular economy). Koncepcja ta polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu niekorzystnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. GOZ zakłada, że materiały i surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum.

W skrócie – dotychczasowy proces produkcyjny był linearny, a kończył się na wysypisku śmieci, zgodnie z zasadą „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, w której odpady często traktowane były jako ostatni etap cyklu życia produktu. W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowce wtórne, odpowiednio zbierane i zagospodarowywane.
Gospodarka Obiegu Zamkniętego