Badania i rozwój Kreatywność i wiedza

Dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników Działu Badawczo-Rozwojowego skutecznie realizujemy kreatywne cele stawiane nam przez klientów. Nasza działalność łączy innowacje i efektywne wykorzystanie technologii w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na produkty wykorzystujące poliuretany, poliole i estry. Własne zaplecze laboratoryjno-badawcze pozwala nam tworzyć nowe, znaczące produkty skierowane na rynki globalne.
Badania i Rozwój Purinova
Certyfikaty i atesty

Certyfikaty i atesty

Dbamy o powtarzalność produkcyjną i doskonałość operacyjną. Potwierdzają to liczne certyfikaty oraz wdrożone normy:
  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015  
  • ISO 45001:2018

  • Oznakowanie CE wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu zgodnie z CPR 305/2011
  • Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania
  • Atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH)
  • Certyfikat NSAI
  • IMA Dresden

Polityka jakości

Kładziemy nacisk na jakość. Stale kontrolujemy produkty, aby spełniały najwyższe standardy. Laboratorium badawcze działa w systemie 24-godzinnym, aby zapewnić ciągłość produkcyjną.

Badania i Rozwój
Polityka jakości produktów Purinova

Publikacje, atesty i certyfikaty