Technolog R&D – Inżynier innowacji

Dodano: 18 Listopada 2022
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą produkcyjną działającą w branży chemicznej. Stawiamy zarówno na rozwój nowych technologii jak i ludzi. Rezultatem tego są własne patenty na innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam skutecznie konkurować na międzynarodowej arenie.

Wymagania:
 • min. 3 lata doświadczenia w firmie produkcyjnej z branży chemicznej (synteza chemiczna);
 • wykształcenie wyższe w kierunku inżynieria chemiczna, inżynieria produkcji lub pokrewne;
 • wiedza w zakresie projektowania polioli poliestrowych (używane surowce, proces poliestryfikacji, proces polikondensacji), znajomość katalizatorów używanych w procesie, warunków prowadzenia procesu, mile widziana wiedza inżynieryjna z zakresu projektowania instalacji do produkcji polioli poliestrowych;
 • wiedza w zakresie projektowania systemów poliuretanowych – dobór kompozycji, wpływ poszczególnych składników mieszanki poliolowej na właściwości aplikacyjne (wiedza szczegółowa, nie tylko powszechnie znane informacje), ze szczególnym naciskiem na systemy dedykowane do zalewania (chłodnictwo), systemy iniekcyjne oraz systemy do periodycznej produkcji płyt;
 • wiedza dotycząca surowców stosowanych w przemyśle poliuretanowym, z zakresu surowców typu commodity, jak i dodatków typu: związki obniżające palność, surfaktanty silikonowe i związki powierzchniowo czynne, katalizatory;
 • wiedza z zakresu właściwości i ich wpływu na cechy poliuretanu – związków powierzchniowo czynnych, z uwzględnieniem ich wpływu na ośrodki hydrofilowe oraz hydrofobowe (specyfika matrycy poliestrowej);
 • wiedza aplikacyjna dotycząca wpływu poszczególnych właściwości i charakterystyki produktu (surowca) na cechy przetwórcze w docelowym zastosowaniu (poliole poliestrowe dedykowane do piany sztywnej (panele, płyty, bloki), poliole poliestrowe dedykowane do piany elastycznej, poliole poliestrowe dedykowane do klejów typu /reactive hot-melt/, poliole poliestrowe do TPU);
 • wiedza w zakresie klejów poliuretanowych (jednokomponentowych, dwukomponentowych, napełnianych, nienapełnianych) w zakresie projektowania, produkcji, badania właściwości oraz oceny cech charakterystycznych na właściwości aplikacyjne);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację;
 • umiejętność pracy w zespole, w tym skuteczna komunikacja z różnymi działami firmy w celu realizacji zleconych zadań;
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych wynikających ze stanowiska pracy.
Zakres obowiązków:
 • aktywne uczestnictwo w zakresie technologicznym w przemyśle poliuretanowym;
 • procesu produkcji pod kątem stosowanych rozwiązań technicznych;
 • bezpośredni kontakt z zewnętrznymi firmami w zakresie związanym z zajmowanym stanowiskiem pracy;
 • współpraca z zespołem technologów działu R&D oraz z Działem Produkcji i Działem Technicznym;
 • poszukiwanie nowych możliwości dla rozwoju asortymentu produktowego.
Oferujemy:
 • stabilne miejsce pracy i warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dofinansowanie do wypoczynku letniego, tzw. "wczasów pod gruszą" dla Pracowników oraz ich dzieci,
 • dodatek finansowy w postaci pieniężnej lub bonów świątecznych,
 • prywatną opiekę medyczną w Medicover dla Pracowników z możliwością rozszerzenia do pakietów: partnerskiego lub rodzinnego,
 • dofinansowanie do programu sportowego - karty Multisport,
 • zniżkę na edukację dla pracowników we współpracy z WSB,
 • program podnoszący kompetencje zawodowe w postaci finansowania kursów, szkoleń, studiów i innych aktywności podnoszących kompetencje zawodowe Pracownika,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na atrakcyjnych warunkach.

Formularz aplikacyjny

Plik CV