Kierownika Działu Utrzymania Ciągłości Ruchu

Dodano: 7 Lipca 2022
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Podstawowe wymagania:
 • Wykształcenie co najmniej inżynieryjne mechaniczne, elektryczne lub w obszarze PiA
 • Solidna wiedza w obszarze mechanicznym/elektrycznym/PiA poparta co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, znajomość oprogramowania typu CAD
 • Mile widziane aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru w grupach 1, 2 i 3
 • Podejście do zadań zorientowane na osiągnięcie wyniku
 • Rozwinięte zdolności organizacyjne i przywódcze
 • Zdolność do planowania z wyprzedzeniem, przewidywania trudności i w razie potrzeby proponowania działań korygujących
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość języka angielskiego, z uwzględnieniem słownictwa technicznego
Zakres obowiązków:
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem parku maszyn i urządzeń zakładu produkcyjnego
 • Nadzór nad technicznym funkcjonowaniem sieci energetycznych, elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych oraz powietrza i azotu
 • Nadzór nad usuwaniem bieżących awarii, analizowanie przyczyn wystąpienia awarii w maszynach i przygotowywanie planu naprawy
 • Nadzór nad opracowaniem i realizacją harmonogramu  remontów i konserwacji maszyn i urządzeń
 • Uzgadnianie w zakresie technicznym potrzebnych do prac remontowych/konserwacyjnych części, podzespołów, urządzeń itp.                    
 • Koordynowanie i nadzór pracy firm zewnętrznych w zakresie remontowym/konserwacyjnym oraz wewnętrznego serwisu maszyn natryskowych
 • Organizowanie pracy podległego działu, planowanie pracy i zatrudnienia pracowników Działu Utrzymania Ciągłości Ruchu, ustalanie priorytetów, analiza wyników i planowanie działań krótko ( dzień – tydzień) i długoterminowych ( miesiąc - rok)
 • Planowanie, monitorowanie i kontrola wykorzystania zasobów działu oraz przydzielonego budżetu
 • Przygotowywanie zamówień materiałowych dla planowanych prac remontowych, drobnych modernizacji istniejących instalacji i pośrednio inwestycji we współpracy z Działem Planowania i Nadzoru Inwestycji.
 • Prowadzenie, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej wymagane dla sprawnego funkcjonowania Działu Utrzymania Ciągłości Ruchu.
Oferujemy:
 • Stabilne miejsce pracy i warunki zatrudnienia;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Dofinansowanie do wypoczynku letniego, tzw. "wczasów pod gruszą" dla Pracowników oraz ich dzieci;
 • Dodatek finansowy w postaci pieniężnej lub bonów świątecznych;
 • Prywatną opiekę medyczną w Medicover dla Pracowników z możliwością rozszerzenia do pakietów: partnerskiego lub rodzinnego;
 • Dofinansowanie do programu sportowego - karty Multisport;
 • Zniżkę na edukację dla pracowników we współpracy z WSB;
 • Program podnoszący kompetencje zawodowe w postaci finansowania kursów, szkoleń, studiów i innych aktywności podnoszących kompetencje zawodowe Pracownika;
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na atrakcyjnych warunkach.

Formularz aplikacyjny

Plik CV