Kierownik Wykonawczy Projektów i Rozwoju

Dodano: 29 Września 2021
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Podstawowe wymagania:
• co najmniej wykształcenie inżynieryjne i co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe z zarządzania projektami w roli Kierownik Wykonawczego Projektu (KRP),
• dobra znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodna komunikacje biznesową,
• mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami rozwojowymi,
• solidna wiedza na temat metodologii zarządzania projektami i najlepszych praktyk w tym zakresie, wykazana przez praktyczne doświadczenie w zakresie projektów,
• podejście do zadań zorientowane na osiągnięcie wyniku,
• doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
• zdolność do planowania z wyprzedzeniem, przewidywania trudności i w razie potrzeby proponowania działań łagodzących,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• zdolność do budowania współpracy z klientami i członkami zespołu projektowego.

Zakres obowiązków:
• zarządzanie projektami zgodnie z metodologią i procedurami firmowymi dotyczącymi projektów,
• planowanie, monitorowanie i kontrola wykorzystania zasobów, jak również powiązanych budżetów,
• współpraca i komunikacja na wszystkich poziomach organizacji w celu osiągnięcia odpowiedniej świadomości, rozpowszechniania informacji i planowania zasobów i zobowiązań dla wszystkich działań w ramach cyklu życia projektu, w celu zapewnienia znaczącego zaangażowania zainteresowanych stron,
• zarządzanie zamówieniami i umowami z usługodawcami zewnętrznymi,
• zapewnienie punktualnego zakończenia wszystkich przypisanych projektów i obsługi produktów w ramach zakresu, jakości i budżetu,
• w razie potrzeby przyjęcie roli analityka biznesowego, w tym przygotowanie studium wykonalności dla nowych projektów rozwojowych,
• wszelkie inne zadania powiązane z pełnioną funkcją, w zależności od potrzeb.

Oferujemy:
• stabilne miejsce pracy i warunki zatrudnienia,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dofinansowanie do „wczasów pod gruszą”, bony świąteczne,
• możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na atrakcyjnych warunkach.

Formularz aplikacyjny

Plik CV