Kierownik Wykonawczy Projektów

Dodano: 15 Czerwca 2022
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Podstawowe wymagania:

 • co najmniej wykształcenie inżynieryjne i co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe z zarządzania projektami w roli Kierownika Wykonawczego Projektu (KRP),
 • dobra znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodna komunikacje biznesową,
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami rozwojowymi,
 • solidna wiedza na temat metodologii zarządzania projektami i najlepszych praktyk w tym zakresie, wykazana przez praktyczne doświadczenie w zakresie projektów,
 • podejście do zadań zorientowane na osiągnięcie wyniku,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
 • zdolność do planowania z wyprzedzeniem, przewidywania trudności i w razie potrzeby proponowania działań łagodzących,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność do budowania współpracy z klientami i członkami zespołu projektowego.

Zakres obowiązków:
 • zarządzanie projektami zgodnie z metodologią i procedurami firmowymi dotyczącymi projektów,
 • planowanie, monitorowanie i kontrola wykorzystania zasobów, jak również powiązanych budżetów,
 • współpraca i komunikacja na wszystkich poziomach organizacji w celu osiągnięcia odpowiedniej świadomości, rozpowszechniania informacji i planowania zasobów i zobowiązań dla wszystkich działań w ramach cyklu życia projektu, w celu zapewnienia znaczącego zaangażowania zainteresowanych stron,
 • zarządzanie zamówieniami i umowami z usługodawcami zewnętrznymi,
 • zapewnienie punktualnego zakończenia wszystkich przypisanych projektów i obsługi produktów w ramach zakresu, jakości i budżetu,
 • w razie potrzeby przyjęcie roli analityka biznesowego, w tym przygotowanie studium wykonalności dla nowych projektów rozwojowych,
 • wszelkie inne zadania powiązane z pełnioną funkcją, w zależności od potrzeb.
 •  
Oferujemy:
 • stabilne miejsce pracy i warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dofinansowanie do wypoczynku letniego, tzw. "wczasów pod gruszą" dla Pracowników oraz ich dzieci,
 • dodatek finansowy w postaci pieniężnej lub bonów świątecznych,
 • prywatną opiekę medyczną w Medicover dla Pracowników z możliwością rozszerzenia do pakietów: partnerskiego lub rodzinnego,
 • dofinansowanie do programu sportowego - karty Multisport,
 • zniżkę na edukację dla pracowników we współpracy z WSB,
 • perspektywę rozwoju oraz możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i uprawnień,
 • program podnoszący kompetencje zawodowe w postaci finansowania kursów, szkoleń, studiów i innych aktywności podnoszących kompetencje zawodowe Pracownika,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na atrakcyjnych warunkach.

Formularz aplikacyjny

Plik CV