Kierownik projektów w przemyśle chemicznym

Dodano: 15 Kwietnia 2024
Miejsce pracy: Bydgoszcz
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • zarządzanie projektami inwestycyjnymi zgodnie z metodologią i procedurami firmowymi dotyczącymi projektów inwestycyjnych, od fazy koncepcji i przygotowania inwestycji, poprzez realizację i przekazanie do eksploatacji,
 • planowanie, monitorowanie i kontrola wykorzystania zasobów, harmonogramów prac jak również powiązanych budżetów,
 • współpraca i komunikacja na wszystkich poziomach organizacji w celu osiągnięcia odpowiedniej świadomości, wymiany (komunikacji) informacji i planowania zasobów i zobowiązań dla wszystkich działań w ramach cyklu życia projektu, w celu zapewnienia znaczącego zaangażowania zainteresowanych stron,
 • zarządzanie zamówieniami i umowami z usługodawcami zewnętrznymi,
 • zapewnienie punktualnego zakończenia wszystkich przypisanych projektów i obsługi produktów w ramach zakresu, jakości i budżetu,
 • w razie potrzeby przyjęcie roli analityka biznesowego, w tym przygotowanie studium wykonalności dla nowych projektów rozwojowych,
 • wszelkie inne zadania powiązane z pełnioną funkcją, w zależności od potrzeb.
 • optymalizacja bieżących i opracowywanie nowych koncepcji przebiegu procesów chemicznych na istniejących oraz nowobudowanych instalacjach;
 • aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań i trendów w branży chemicznej i procesowej;
 • nadzór nad komunikacją wewnętrzną i przepływem informacji pomiędzy innymi działami zaangażowanymi w projekt;
 • wsparcie merytoryczne innych działów w obszarze bieżących i przyszłych projektów;
 • udział w targach i konferencjach branżowych;
 • przygotowywanie zestawień, raportów i analiz dla Przełożonych.

NASZE WYMAGANIA:


 • co najmniej wykształcenie inżynieryjne (mechanika i budowa maszyn, inżynieria chemiczna i procesowa, instalacje przemysłowe)
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z zarządzania projektami w roli Kierownika Projektu (Project Manager) lub Specjalisty ds. inwestycyjnych, przy realizacji kompleksowych projektów przemysłowych (preferowane projekty w przemyśle chemicznym, ewentualnie spożywczym)
 • solidna wiedza na temat metodologii zarządzania projektami i najlepszych praktyk w tym zakresie, wykazana przez praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych,
 • doświadczenie w tworzeniu potencjalnych rozwiązań, koncepcji projektowych, założeń brzegowych, wariantów realizacyjnych,
 • doświadczenie w tworzeniu Zakresów Prac, Specyfikacji Technicznych, harmonogramów inwestycji lub zadań inwestycyjnych, budżetów szacunkowych, budżetów ofertowych, etc.
 • doświadczenie w nadzorowaniu i odbiorze robót montażowych w branży mechanicznej, rurociągowej, aparatów i urządzeń przemysłowych (reaktory, zbiorniki, pompy, wymienniki, filtry, etc.)
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami rozwojowymi,
 • podejście do zadań zorientowane na osiągnięcie wyniku, rozwiązywanie problemów poprzez rekomendację rozwiązań,
 • zdolność do planowania z wyprzedzeniem, przewidywania trudności i w razie potrzeby proponowania działań łagodzących,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność do budowania współpracy z klientami i członkami zespołu projektowego,
 • duża samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • biegła znajomość oprogramowania ze środowiska MS Office.

OFERUJEMY:

 • stabilne miejsce pracy i warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dofinansowanie do wypoczynku letniego, tzw. "wczasów pod gruszą" dla Pracowników oraz ich dzieci,
 • dodatek finansowy w postaci pieniężnej lub bonów świątecznych,
 • prywatną opiekę medyczną w Medicover dla Pracowników z możliwością rozszerzenia do pakietów: partnerskiego lub rodzinnego,
 • dofinansowanie do programu sportowego - karty Multisport,
 • zniżkę na edukację dla pracowników we współpracy z WSB Merito,
 • program podnoszący kompetencje zawodowe w postaci finansowania kursów, szkoleń, studiów i innych aktywności podnoszących kompetencje zawodowe Pracownika,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na atrakcyjnych warunkach.

Formularz aplikacyjny

Plik CV